فیلم بی همه چیز در جشنواره

فیلم بی همه چیز کاندید 13 جايزه در سي و نهمین جشنواره فیلم فجر