سرمایه گذار

امید اخباراتی متولد نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج در شهر تهران میباشد او در خانواده ای متشرع ، صنعتگر و بازرگان متولد شده است. وی جزو بنیانگذاران و موسسین چندین موسسه فرهنگی و خیریه میباشد. در ادامه برخی از فعالیتهای فرهنگی هنری او ذکر میشود:

  • بنیانگذار ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بنیاد امید اخباراتی
  • بنیانگذار و رییس هیات مدیره موسسه فرهنگی امید
  • عضو و رییس هیات مدیره شرکت پویانمایی سپهرامید
  • سرمایه گذار فرهنگی حوزه تولید فیلم و سریال
  • موسس مجله فردامید
  • مالک انتشارات عطایی
  • حامی و بنیان گذار مجموعه ها و طرح های فرهنگی هنری